unenõustaja teekond

Ketlin Reis

Unenoustaja
Unenõustaja - Ketlin Reis

Esmakordselt lapsevanemaks saanuna olin unenõustaja ametist väga kaugel. Minu teadmised beebidest ja nende kasvatamisest olid vägagi piiratud. Hakkasin beebide une kohta uurima, kui minu enda laps oli kolmekuune ja olin hädas õhtuste tunde kestvate lapse magama panemistega. Uued teadmised andsid parema arusaamise beebide unevajadusest ja lapsele õigete signaalide andmisest magama panemisel. Algajast emme elu muutus hoopis lihtsamaks.


Teine beebi saabus poolteist aastat hiljem. Nüüd sain enda teadmisi kasutada selleks, et suurem laps kergemini uue beebi tulekuga harjuks – ära jäi pidev nutva beebi juurde jooksmine keset ühistegevust vanema lapsega. Lisaks sain mõlema lapse ühe une sättida samale ajale, et ise natuke puhata perioodil, kui beebi vajas veel öösel söötmist.


Kolmanda beebi tulek jäi perioodi, kus soovisin rohkem panustada enesearengusse ja unenõustaja karjääri käima lükkamisse. See tähendas erinevatel koolitustel ja kohtumistel käimist, mida sain suurepäraselt ajastada oma beebi järgi. Oskasin arvestada beebi vajadustega temaga koos kodust ära olemise ajal. Samas sain kergusega jätta teda ka teiste lähedaste inimeste hoolde koos vajalike juhtnööridega.

Neljanda lapse kõrvalt pühendusin täielikult teiste perede toetamisele.

Oma teekonnal olen tundnud korduvalt vajadust välise toetuse järele, mida soovin nüüd teistele samas olukorras olevatele peredele pakkuda. Lisaks kogemusele enda lastega, olen omandanud unenõustaja sertifikaadi ja täiendanud ennast erinevate und ja lapse arengut puudutavate koolituste, kursuste, teadusuuringute ja raamatutega ning jätkan seda siiani.
 
2022. aastast lisandus minu meeskonda imeline unenõustaja Katrin Vesso ♥

Katrin Vesso

Suuremat huvi beebide une kohta hakkasin tundma 2021 aasta alguses, kui sündis minu laps. Tuttava soovitusel hakkasin jälgima Ketlini instagrami kontot ning ammutasin kõikvõimalikest kohtadest beebi unedega seonduvat infot. 

 

Huvi suurenes veelgi, kui ca 4. elukuu paiku muutus mu laps igal õhtul väga virilaks ja rahutuks ning pöördusin oma murega Ketlini poole. Ketlini abiga kohandasime päevakava lapsele sobivaks ja nutused õhtud kadusid. 

 

Mulle väga meeldis Ketlini lähenemine uneprobleemidele ning jagan oma töös tema põhimõtteid. Eelkõige soovin leida igale perele just nende vajadustest ja soovidest lähtuvaid lahendusi.

 

Tänaseks olen läbinud unenõustaja koolituse ja pakun tuge peredele, kes vajavad abi oma laste uneprobleemide lahendamisel. 

Unenõustaja Katrin Vesso

MINU kui unenõustaja filosoofia

Ma armastan imetamist ja ma armastan und 

Olen tulihingeline rinnapiima pakkumise pooldaja, kui lapsevanemal see vähegi võimalikuks osutub ja soovitan seda pakkuda vähemalt kuni lapse 1,5-aastaseks saamiseni. Samal ajal pean lapse arengu seisukohalt ülioluliseks, et ta saaks öösel vähemalt 10h järjestikust und eakohaste toitmiste arvuga. Minu eesmärk on leida tasakaal lapse esimesel eluaastal nii vajaliku rinnapiima pakkumise ja kvaliteetse ööune vahel. Olen veendunud, et üks ei välista teist ja ka lapsevanemal on võimalik lapsega kodus veedetud ajal ennast välja puhata. Me kõik vajame und!

Nutt on kommunikatsiooni viis

Ma ei karda nuttu, vaid pean seda lapse viisiks ennast väljendada. Lapsevanemana olen võtnud oma rolliks turvalise keskkonna loomise, kus kõik emotsioonid on lubatud. Kui laps tuleb oma murega minu juurde, olen alati valmis teda ära kuulama. Ka lapse uinumistel olen alati oma tuge pakkunud, kui ta on seda vajanud ning võtnud arvesse ka lapse vanusest tingitud iseärasusi. Samas mõistan ma ka neid lapsevanemaid, kelle jaoks nutvale lapsele toeks olemine on keeruline. Oluline on leida lahendused, mis sobivad kõikidele pereliikmetele ja olen suurima hea meelega sellel teekonnal peredele toeks.

Ei ole õiget ega vale

Minu eesmärk ei ole õpetada peredele, kuidas last õigesti magama panna. Lähtun pere eesmärkidest ja aitan teha informeeritud otsuse, kuidas soovitud tulemusteni jõuda. Seni, kui teie perel beebi unega probleemi ei ole, ongi kõik hästi. Kui aga tunned, et endal ei ole enam jaksu või beebi on enamuse ajast väsinud, on aeg teha muudatusi. Ja mõnikord on lihtsalt vaja kellegagi rääkida ♥

Mina loen

Hooliv

Pean oluliseks arvestada iga pereliikme individuaalsete vajaduste ja soovidega.
Ei ole ühte õiget viisi, kuidas, kus ja millal lapsed peaksid magama

Professionaalne

Olen sertifitseeritud beebide ja väikelaste unenõustaja.
Aitan igal aastal sadadel peredel saada rohkem ja rahulikumat und

Kiire

Ka üks magamata öö on juba liiga palju.
Minu eesmärgiks on pakkuda peredele võimalikult kiiret teenust, et kohe lahenduste suunas liikuda


beebi unEST MEEDIAS

Kasulikke nippe jagan ka Facebookis ja Instagramis