unenõustaja teekond

Unenoustaja

Esmakordselt lapsevanemaks saanuna olin unenõustaja ametist väga kaugel. Minu teadmised beebidest ja nende kasvatamisest olid vägagi piiratud. Hakkasin beebide une kohta uurima, kui minu enda laps oli kolmekuune ja olin hädas õhtuste tunde kestvate lapse magama panemistega. Uued teadmised andsid parema arusaamise beebide unevajadusest ja lapsele õigete signaalide andmisest magama panemisel. Algajast emme elu muutus hoopis lihtsamaks.


Teine beebi saabus poolteist aastat hiljem. Nüüd sain enda teadmisi kasutada selleks, et suurem laps kergemini uue beebi tulekuga harjuks – ära jäi pidev nutva beebi juurde jooksmine keset ühistegevust vanema lapsega. Lisaks sain mõlema lapse ühe une sättida samale ajale, et ise natuke puhata perioodil, kui beebi vajas veel öösel söötmist.


Kolmanda beebi tulek jäi perioodi, kus soovisin rohkem panustada enesearengusse ja unenõustaja karjääri käima lükkamisse. See tähendas erinevatel koolitustel ja kohtumistel käimist, mida sain suurepäraselt ajastada oma beebi järgi. Oskasin arvestada beebi vajadustega temaga koos kodust ära olemise ajal. Samas sain kergusega jätta teda ka teiste lähedaste inimeste hoolde koos vajalike juhtnööridega.

Neljanda lapse kõrvalt olen täielikult pühendunud teiste perede toetamisele ♥

Oma teekonnal olen tundnud korduvalt vajadust välise toetuse järele, mida soovin nüüd teistele samas olukorras olevatele peredele pakkuda. Lisaks kogemusele enda lastega, olen unenõustaja teekonnal ennast täiendanud erinevate und ja lapse arengut puudutavate koolituste, kursuste, teadusuuringute ja raamatutega ning jätkan seda siiani.

MINU kui unenõustaja filosoofia

Ma armastan imetamist ja ma armastan und 

Olen tulihingeline rinnapiima pakkumise pooldaja, kui lapsevanemal see vähegi võimalikuks osutub ja soovitan seda pakkuda vähemalt kuni lapse 1,5-aastaseks saamiseni. Samal ajal pean lapse arengu seisukohalt ülioluliseks, et ta saaks öösel vähemalt 10h järjestikust und eakohaste toitmiste arvuga. Minu eesmärk on leida tasakaal lapse esimesel eluaastal nii vajaliku rinnapiima pakkumise ja kvaliteetse ööune vahel. Olen veendunud, et üks ei välista teist ja ka lapsevanemal on võimalik lapsega kodus veedetud ajal ennast välja puhata. Me kõik vajame und!

Nutt on kommunikatsiooni viis

Ma ei karda nuttu, vaid pean seda lapse viisiks ennast väljendada. Lapsevanemana olen võtnud oma rolliks turvalise keskkonna loomise, kus kõik emotsioonid on lubatud. Kui laps tuleb oma murega minu juurde, olen alati valmis teda ära kuulama. Ka lapse uinumistel olen alati oma tuge pakkunud, kui ta on seda vajanud ning võtnud arvesse ka lapse vanusest tingitud iseärasusi. Samas mõistan ma ka neid lapsevanemaid, kelle jaoks nutvale lapsele toeks olemine on keeruline. Oluline on leida lahendused, mis sobivad kõikidele pereliikmetele ja olen suurima hea meelega sellel teekonnal peredele toeks.

Ei ole õiget ega vale

Minu eesmärk ei ole õpetada peredele, kuidas last õigesti magama panna. Lähtun pere eesmärkidest ja aitan teha informeeritud otsuse, kuidas soovitud tulemusteni jõuda. Seni, kui teie perel beebi unega probleemi ei ole, ongi kõik hästi. Kui aga tunned, et endal ei ole enam jaksu või beebi on enamuse ajast väsinud, on aeg teha muudatusi. Ja mõnikord on lihtsalt vaja kellegagi rääkida ♥

Mina loen


beebi unEST MEEDIAS